Unicorn

Unicorn je renomovaná európská spoločnosť poskytujúca tie najväčšie informačné systémy a riešenia z oblasti informačných technológií. Dlhodobo sa sústredíme na vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu prinášanou našim zákazníkom. Pôsobíme na trhu už od roku 1990 a za tú dobu sme vytvorili rad špičkových a rozsiahlych riešení, ktoré sú rozšírené a používané medzi tými nejvýznamnějšími podnikami z rôzných odvetví. Máme tie najlepšie referencie z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, energetiky a utilít, komunikácie a médií, výroby, obchodu i verejnej správy. Našími zákazníkami sú popredné a najväčšie firmy. Sme však zároveň prevádzkovateľmi internetovej služby Plus4U, v ktorej ponúkame široké portfólio služieb založených na robustných softwérových riešeniach pre malé a stredné podniky, a hlavne pre ľudí. V internetovej službe Plus4U si každý z nás vytvorí svoj digitálny priestor a prepojí sa s digitálnými priestormi tých ostatných – jednotlivcov (My Territory) i podnikov a organizácií (Business Territory).

Technodat

Technodat prináša na trh významnú pridanú hodnotu spojenú s hlbokými znalosťami priemyslu, s prínosmi spočívajúcími v riešeniach preverených širokým spektrom projektov a dlhodobou úspešnou podporou zákazníkov.
Od roku 1992 sa nám podarilo vybudovať silné technické a obchodné zázemie na území Českej republiky a Slovenska, ktoré nám pomáha zaistiť vysokú kvalitu služieb všetkým našim zákazníkom.

BOOTIQ

Bootiq BOOT!Q je známy e-commerce a mobile apps implementátor pripravený dodať komplet ICT projekty. S 300 profesionálmi a 15 rokmi na trhu BOOT!Q stojí za úspechom popredných technologických spoločnost.
Naštartujte(boot up) svoj biznis s nami.

itSMF

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb, ktorej hlavným cieľom je reprezentovať slovenskú komunitu manažmentu IT služieb, presadzovať ITSM ako hlavnú disciplínu riadenia IT a zabezpečovať interakciu s ostatnými štandardami riadenia podnikov. Zároveň poskytuje fórum pre svojich členov za účelom výmeny a zdieľania názorov a skúseností. V neposlednom rade chce povzbudiť novú generáciu IT a biznis profesionálov, ktorí sú rovnako zanietení pre riadenie IT služieb, osvedčené postupy, zlepšovanie a zdieľanie znalostí.

V júni 2023 bolo uzavreté memorandum o spolupráci. Viac informácií nájdete na tomto odkaze